Üyelik Koşulları

Asli üye olabilme koşuları:

 • Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • 5253 sayılı dernekler kanununun 3. maddesinde belirilen koşullara uymak,
 • Yurt içi veya yurt dışı üniversitelerin Dil ve Konuşma Bozukluğu (Dil ve Konuşma Terapistliği, İletişim Bozukluları, Konuşma Engellilerin Eğitimi) lisans ve/ veya lisansüstü programlarından mezun olmak ve bunu belgelemek,
 • Üyelik giriş aidatını ödemek ve yıllık aidatları ödemeyi kabullenmiş olmak,
 • Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını ve diğer maddelerini kabul etmiş olmak.
 • Onursal üye iken, daha sonra yayınlanacak bir yönergede belirtilecek asli üyeliğe geçiş koşullarını yerine getirmek.

Onursal üye olabilme koşulları:

 • Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • 5253 sayılı dernekler kanunun 3. maddesinde belirtilen koşullara uymak,
 • Asıl üyelik için eğitim koşulları karşılanmadığı halde, sağlık bilimleri, eğitim, özel eğitim, psikoloji, odyoloji, dilbilim, vb gibi ilişkili alanlardan mezun olup, dil ve konuşma ve bozuklukları alanına ilgi duymak ve katkıda bulunmak,
 • Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını ve diğer maddelerini kabul etmiş olmak.
 • Asıl üyelik koşullarını karşılamayan, ancak derneğe ve amaçlarına değerli hizmetlerde bulunmuş kişilere Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üyelik ünvanı verilebilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Derneğe üye olmak isteyenler, iki fotoğraf, üyelik koşullarını karşılayan tasdikli diploma
fotokopisi, savcılıktan temiz kağıdı, nüfus cüzdanı örneği ile kendilerine asil veya onursal üyelik
için verilecek üyelik formunu doldurarak Yönetim Kurulu Başkanlığına başvururlar. Evrakları Yönetim Kurulu’nca incelenip kabul veya ret kararı kendilerine 3 ay içinde bildirilecektir.
Üyelikleri kabul edilenler “asil üye” veya “onursal üye”defterine yazılırlar. Bütün üyeler tüzükte
belirtilen tüm koşullara uymak zorundadırlar.

ÜYELİK AİDATI

Yeni giren üyeler bir defaya mahsus olmak üzere her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen bir giriş
ücreti öderler. Bunun dışında yıllık üyelik aidatları da Yönetim Kurulu’nca yıllık olarak
belirlenir. Üyeler üç ay içinde üyelik aidatlarını ödemek zorundadırlar. Giriş ücretleri bir yıllık
üyelik aidatından az olamaz.